Ons streven is dat u bij ons altijd goede en gezonde producten koopt. Helaas kan het wel eens voorkomen dat er achteraf toch iets niet 100% is. In dat geval gelden de volgende voorwaarden voor ruil/retour en garantie: 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016

 

Artikel 1: Voorwaarden ruil/retour

 

Artikel 1:1            Dekking en gebied

De voorwaarden ruil/retour zijn van toepassing op alle producten, exclusief planten en levende have. Bij deze is ruil of retour niet mogelijk.

 

Artikel 1:2            Termijn ruil/retour

De termijn ruil/retour loopt van datum van aankoop in de winkel door de klant tot en met zeven dagen daarna.

 

Artikel 1:3            Uitsluitingen

Ruil/retour is niet mogelijk in geval van:

 • een gebruikt product;
 • een beschadigd product;
 • een beschadigde originele verpakking.

 

Artikel 1:4            Inroepen van de garantie

Ter inroeping van de ruil/retour dienen de aankoopbon, het product en de originele verpakking overlegd te worden.

 

Artikel 1:5            Beperking

Wij geven geen geld terug. Mogelijk zijn het ruilen voor een ander product of een waardebon retour.

 

 

Artikel 2: Garantievoorwaarden producten

 

Artikel 2:1            Dekking en gebied

De wettelijke garantie is van toepassing op alle producten. Voor verscheidene producten geldt een aanvullende fabrieksgarantie.

 

Artikel 2:2            Garantietermijn

De garantietermijn gaat in op datum van aankoop in de winkel door de klant. Voor verscheidene producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Deze staan in de regel aangegeven op het product zelf.

 

Artikel 2:3            Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet in geval van:

 • slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag;
 • schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud;
 • schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken als verkeerde toepassing, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongelukken.

 

Artikel 2:4            Inroepen van de garantie

Ter inroeping van de garantie dient Pentazona zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden van het gebrek. Zowel de aankoopbon als het gebrekkige product of het onderdeel daarvan dienen overlegd te worden.

 

Artikel 2:5            Beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pentazona is beperkt tot de kosten van reparatie of vervanging van het product onder garantie. Bij een vervanging van het product start de garantiedatum bij de aankoop van het originele product. Pentazona is niet aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade.

 

 

Artikel 3: Aanvullende garantievoorwaarden levende have

 

Artikel 3:1            Dekking en gebied

De wettelijke garantie is van toepassing op alle producten, inclusief de levende have als in art. 3:2a BW. Onderstaande aanvullende garantievoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de eerdergenoemde levende have.

 

Artikel 3:2            Garantietermijn

De garantietermijn loopt van datum van aankoop in de winkel door de klant tot en met vier dagen daarna.

 

Artikel 3:3            Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet in geval van:

 • Onjuiste verzorging van het dier
  • De waterwaarden wijken af van gezond en leefbaar water voor het specifieke dier
  • Het visbestand is ongeschikt
   • De vissen in het aquarium gaan niet goed samen
   • Het aquarium is overbevolkt
   • Er zijn dieren van een ander adres dan Pentazona toegevoegd aan het aquarium
  • Ongeschikte leefomgeving
   • De aquariuminrichting is niet geschikt voor het specifieke dier (bijv. temperatuur, verstopplaatsen, beplanting, etc.)
   • Er zijn voor dit dier schadelijke stoffen toegevoegd aan het aquarium
  • Andere onjuiste verzorging als bijvoorbeeld onjuist transport, overwenning, etc.
 • Bijzetten/aanwezigheid van territoriale dieren in het aquarium (zoals bijvoorbeeld Cichliden, Piranha’s, kreeften, etc.)
 • Geslachtsbepaling van het dier

 

Artikel 3:4            Inroepen van de garantie

Ter inroeping van de garantie dient Pentazona onmiddellijk althans zo spoedig mogelijk in kennis gesteld te worden van ziekte/overlijden/ander. Daarnaast moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

 • Indien mogelijk dient het dode/zieke/ander dier meegenomen te worden naar de winkel
 • Laat duidelijke recente foto’s/films van het dier in kwestie alsmede van het gehele aquarium zien
 • De aankoopbon dient overlegd te worden
 • Neem 200-300ml water uit het betreffende aquarium mee; het water mag niet ververst zijn na ontdekken ziekte/sterfte/ander, tenzij op advies van Pentazona

 

Artikel 3:5            Beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pentazona is beperkt tot de kosten van vervanging of indien mogelijk herstel van het dier onder garantie. Pentazona is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade.