In geval van een onbekende ziekte in uw aquarium kan een microscopisch onderzoek uitsluitsel bieden. Als met het blote oog en gegeven informatie het stellen van een diagnose onmogelijk blijkt kunnen wij door middel van een microscopisch onderzoek in de meeste gevallen alsnog zien waaraan uw vis lijdt. Hierdoor kunt u uw vis gerichter en specifieker behandelen zodat deze snel weer gezond wordt.